Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Zdobimy bo lubimy. Dominika Suchomska-Dałek z siedzibą w 84-240 Reda, ul. Olimpijska 14/7 (dalej „My” albo „Zdobimy bo lubimy”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres e-mail: kontakt@zdobimybolubimy.pl lub napisz „Zdobimy bo lubimy. Dominika Suchomska-Dałek”, ul. Olimpijska 14/7, 84-240 Reda.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zdobimy bo lubimy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez e-mail oraz telefon,
  • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe udostępnione w celach związanych z zawarciem umowy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

  • Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, e-mail i numer telefonu

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji wykonać usługi.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom wspierającym nas w realizacji usług – podwykonawcom i współpracującym z nami firmom, które zapewniają usługi m.in. drukarskie, poligraficzne, dekoratorskie w celu umożliwienia realizacji usługi.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe możemy przekazać poza EOG tylko po zawarciu umowy i tylko jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy.